Fluid Film AS-RFluid FilmĀ AS-R is vergelijkbaar met Fluid FilmĀ NAS, maar wordt geleverd in spuitbussen van 400 ml met propaan-butaan als drijfgas.

Belangrijkste toepassingen

  • Zoals van Fluid Film Liquid A en NAS
  • Als afsluitende roestbehandeling van holle ruimten
  • Losmaken van verroeste schroeven
  • Het smeren van bewegende delen zoals rails, schuifdaken, autoantennes, deursloten en scharnieren
  • Behandeling van reeds geroeste en van een oude beschermlaag voorziene holle ruimten
  • Verdringt vocht aan elektrische contacten

Productbeschrijving
Fluid Film AS-R is een transparante roestbeschermingsolie op lanolinebasis zonder oplosmiddelen. Het product is milieuvriendelijk en tast lakken niet aan en wordt geleverd in 400 ml spuitbussen met als drijfgas propaan-butaan.

Verwerking
Fluid Film AS-R kan op drie verschillende manieren worden verwerkt, te weten:

  • Met een normale sproeikop kunnen grote oppervlakken worden bewerkt.
  • Met behulp van een 15 cm lange sproeibuis kunnen ook moeilijk bereikbare onderdelen worden bewerkt.
  • Voor degenen die niet over een compressor en spuitpistool beschikken kan een 60 cm lange holleruimtenslang meegeleverd worden.Ā DezeĀ kanĀ op de spuitbus kan worden bevestigd.

Fluid FilmĀ AS-R dringt in alle oude beschermlagen en roestlagen door en vormt dan een dunne niet-uithardende laag.

Fluid FilmĀ AS-R kan ook op een vochtige ondergrond worden aangebracht.
Bij langdurig gebruik van de spuitbussen in afgesloten ruimten zonder voldoende luchtverversing is de vorming van explosieve luchtmengsels mogelijk. Na het verdampen van het drijfgas blijft een niet druppelende of afzakkende roestbeschermingslaag van 40 Āµm over.

Verwijdering
Door afvegen met vochtopnemend materiaal, met oplosmiddelen of sop kan Fluid Film AS-R verwijderd worden.