De perfecte manier om corrosie in de luchtvaart onder controle te houden.
In de atmosferisch kritische lucht- en ruimtevaartindustrie, hebben preventieve smeermiddelen uitgebreide testen ondergaan om chemische en technische goedkeuring te krijgen.

Fluid Film heeft intensieve testen ondergaan door testlaboratoria. Alsmede door de Space Systems Division van de Boeing voor gebruik in de space shuttle en de Boeing Materials Engineering en Process Laboratorium voor gebruik in aluminiumlegeringen. Fluid Film voldoet aan de proceseisen en overtrof alle verwachtingen, wat uiteindelijk leidt tot een vermindering van onderhoudskosten.

Fluid Film heeft zich als zodanig effectief bewezen in deze sectoren dat de inkooplijsten van de US Navy / Army / Marine Corps, Nederlandse Marine, Sundstrand Aerospace, Boeing Noord-Amerika, de US Coast Guard, US National Guard, Sikorsky Helikopter en Delta Airlines voor uiteenlopende toepassingen werd toegevoegd.

De US Air Force heeft in overeenstemming met Mil-C-16173-E Grade 2, proeven met Fluid Film uitgevoerd. Fluid Film overtrof alle eisen.